Zapoj sa do DofE a ukáž, že si viac ako robot

Ak sa ti podarí získať zlaté ocenenie v programe DofE, preukážeš svoju cieľavedomosť, vytrvalosť a motiváciu. Tieto zručnosti oceňujú aj zamestnávatelia.

DofE ťa tiež vyzbrojí týmito zbraňami

Vyššie vzdelanie
Spolupráca
Time management
Emocionálna inteligencia
Komunikácia
Kreativita
Tieto zbrane na boj s robotmi odporúčajú aj OECD, McKinsey & Company, Profesia

Ako firmy a organizácie zohľadňujú zlaté ocenenie DofE v praxi

Firma ťa hľadá

Firma si váži zlatých absolventov DofE a o výhodách tohto programu komunikuje na svojich kariérnych portáloch a pracovných ponukách.

Firma rozumie DofE

Firma a jej náborový tím absolvovali školenie DofE a vedia, ako zlaté ocenenie DofE zohľadniť pri pracovnom pohovore.

Firma ti pomôže v kariére

Firma ti poskytne možnosť kariérneho rozhovoru, ktorý ti môže pomôcť pri výbere a dosahovaní vysnívanej práce.

Firma s tebou urobí pracovný pohovor

Ak máš zlaté ocenenie DofE a spĺňaš podmienky, firma sa zaväzuje, že s tebou absolvuje telefonický alebo osobný pohovor.

Moderná krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria. A presne takých z mladých študentov vychováva aj program DofE, ktorý v našej banke podporujeme a aktívne sa do neho zapájame. Lebo len ľudia, ktorí veria vo svoje schopnosti dokážu zodpovedne posúvať našu krajinu vpred.

Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne

Firmy a organizácie, ktoré veria DofE

×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

„Myšlienka Dofe nás oslovila svojim zaujímavým konceptom budovania cieľavedomosti, vytrvalosti a rozvoja u mladých ľudí. Mentoring Dofákov sme v ČSOB radi zaviedli z dôvodu, že nám dáva zmysel takouto cestou podporiť rozvoj potenciálu našej mládeže.

Nám to prináša možnosť spolupráce s mladými ľuďmi, lepšie pochopenie mladej generácie a učí nás to byť lepšími mentormi.“

Ľubica Garajová
Manažérka Oddelenia vzdelávania a rozvoja ČSOB
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

“Do Bloomreach neustále hľadáme mladých ľudí, ktorí na sebe kontinuálne pracujú a rozvíjajú sa. Absolventi DofE award majú u nás dvere na pohovor vždy otvorené, pretože kompetencie, ktoré si v tomto programe zdokonaľujú sú pre nás jedny z kľúčových pre úspech."

Peter Irikovský
Executive Vice President of Strategic Initiatives Bloomreach a Predseda Dozornej rady Národnej kancelárie DofE na Slovensku
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"U nás v O2 sa dlhodobo venujeme podpore zamestnávania mladých ľudí a rozvíjaniu ich talentu, preto nás zaujala aj možnosť spolupráce s DofE. Mladých ľudí s DofE ocenením vnímame ako proaktívnych, angažovaných ľudí, ochotných na sebe tvrdo pracovať a ísť si za svojim cieľom a presne to sú ľudia, akých medzi nami radi privítame ako nových kolegov. Pri výbere mladých ľudí / absolventov sa riadime filozofiou, že dôležitejšie, než pracovné skúsenosti sú pre nás mäkké zručnosti, chuť a vôľa sa učiť, rozvíjať svoje talenty a v neposlednom rade hodnotová orientácia.

Celkovo radi u nás pracujeme s mladými ľuďmi, vnímame ich ako nový vietor, často prinesú nový pohľad na riešenie problémov, či inovatívne nápady a iný pohľad na svet a my si uvedomujeme, že ich prítomnosť nás obohacuje a i my sa máme od nich čo učiť. Preto na základe tohto nášho vnútrofiremného nastavenia nám dáva spolupráca s DofE zmysel a zapojili sme sa. Veríme totiž  v nás spoločný cieľ a tým je podpora a rozvoj šikovných mladých ľudí pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. "

Jana Sekerová
People Director v O2 Slovakia
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

“Vieme, že program DofE pripravuje mladých ľudí na život, či už ten pracovný alebo súkromný. Motivuje ich neustále na sebe pracovať, byť otvorený novým výzvam a zlepšovať sa. Podnecuje v nich zodpovednosť, cieľavedomosť a trpezlivosť. To sú presne ľudia, akých potrebujeme aj v našej spoločnosti a nesmierne si ich vážime. Som rada, že aj u nás v Orangei je medzi kolegami veľa nadšencov pre pomoc druhým a podporujeme ich účasť v roli mentorov v rámci tohto programu.”

Ivana Braunsteinerová
Riaditeľka Úseku ľudských zdrojov Orange
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

„Moderná krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria. A presne takých z mladých študentov vychováva aj program DofE, ktorý v našej banke podporujeme a aktívne sa do neho zapájame. Lebo len ľudia, ktorí veria vo svoje schopnosti dokážu zodpovedne posúvať našu krajinu vpred.“

Peter Krutil
Generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Je to skvelá iniciatíva, ktorá podporuje mladých ľudí na Slovensku. A podporuje práve tých, ktorí robia veci navyše a pracujú na svojom osobnom rozvoji. To je presne to, čo očakávame od seba aj od našich kolegov.”

Nima Motazed
podporovateľ DofE a Vedúci programu DofE, ktorý v rámci Leaders of Tomorrow mentoruje mladých
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

“Mladí ľudia, ktorí absolvujú program DofE preukazujú silné vôľové vlastnosti, ktoré sú pre budúci úspech dôležitejšie ako technické znalosti. Je preto dôležité dať im príležitosť aktívne meniť spoločnosť v ktorej žijeme aj prostredníctvom práce na zaujímavých projektoch.”

Michal Liday
Generálny riaditeľ Tatra banky
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

“Začali sme spolupracovať s DofE pred dvomi rokmi, najprv na úrovni mentorov, v ďalšom roku sme rozšírili spoluprácu o dobrovoľníctvo a stali sa partnermi. Za ten čas sme sa presvedčili, že myšlienka DofE je veľmi silná a odvaha a schopnosti mladých ľudí nás nadchli. Začať uznávať ocenenia DofE je teda pre nás veľmi logickým ďalším krokom spolupráce. Sme presvedčení, že títo mladí ľudia si takúto šancu zaslúžia.

Schopnosť motivovať sám seba, pracovať na sebe, stanoviť si ambiciózne ciele a ísť za nimi sú dôležité atribúty úspešných ľudí. A my chceme byť atraktívnym zamestnávateľom pre mladých uchádzačov o prácu, ktorí chcú niečo v živote dokázať.

Každá úspešná firma musí pracovať s talentom kolegov zvnútra a tiež hľadať nových talentovaných kolegov. Absolventi DofE svoj talent nielen našli, ale hlavne ukazujú obrovskú motiváciu na sebe pracovať a zlepšovať sa. Preto veríme, že budú pre nás prínosom."

Martin Kuruc
Managing Director TESCO Stores SR a.s.
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

„V Towercom podporujeme iniciatívy, ktoré pomáhajú rozvíjať talent, charakterové vlastnosti a hodnoty u mladých ľudí. Našou filozofiou je, že potrebné odborné znalosti a zručnosti pre prácu

v inovatívnej technologickej spoločnosti vieme kolegom pomôcť naučiť sa. Avšak osobná integrita, hodnotová orientácia a charakter sú pre nás kľúčovými kompetenciami. Veríme, že práve tieto vlastnosti program DofE pomáha systematicky rozvíjať.“

Ivan Peschl a Andrea Rečková
CEO a HR Manager Towercom
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Ocenenie DofE z nášho pohľadu reprezentuje hodnoty ako čestnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, odhodlanosť, tímovosť a v neposlednom rade tvrdú prácu. S týmito hodnotami sa stotožňuje aj celá skupina poisťovní UNIQA Group. Práve cesta k dosiahnutiu ocenenia pomáha a podporuje rozvoj kľúčových kompetencií budúcnosti, ktoré mladých ľudí učí rozmýšľať komplexnejšie, stanovovať si ciele a ich aj dosahovať, poučiť sa so zlyhania, vytrvať, uvažovať kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu, pomáhať a nazerať na svet okolo seba tolerantnejšie. Presne takýchto ľudí v našej spoločnosti chceme mať."

Martina Hudáková
Manažérka oddelenia vzdelávania a rozvoja
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

„Podpora mladých, ktorí veria vo svoje schopnosti, majú potenciál sa ďalej rozvíjať, vedia vykročiť zo svojej komfortnej zóny a urobiť pre úspech toho, na čom pracujú viac, to je to, čo by každá firma mala robiť. Pretože práve takýto ľudia môžu byť motorom ďalšieho napredovania našej firmy ale aj celej spoločnosti. A to je dôvod prečo sa aktívne zapájame do programu DofE."

Dragana Smolovic
Riaditeľka odboru Ľudské zdroje a Organizácia
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Mladí ľudia, ktorí sú talentovaní, cieľavedomí, svedomití a zaujímajú sa o svoje okolie, nájdu uplatnenie v každej modernej a stabilnej spoločnosti. Aj my vo VSD čakáme na takýchto zamestnancov. Teší nás, že je tu program, ktorí pomáha mladým ľuďom objavovať v sebe tieto vlastnosti i ďalší potenciál. A preto sa pridávame k tým, ktorí program DofE oceňujú a uznávajú."

Radoslav Haluška
Predseda predstavenstva VSD, a.s.
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

„DofE podporuje u mladých ľudí vytrvalosť a zanietenosť, ktoré sú základnými predpokladmi na to, aby mohli napĺňať svoj potenciál a úspešne prekonávať výzvy, ktoré ich v osobnom aj profesijnom živote čakajú. V Accace hľadáme práve takýchto výnimočných ľudí, medzi ktorých patria aj absolventi DofE, ktorí nám pomôžu meniť a zlepšovať sa spolu so svetom okolo nás."

Peter Pašek
Managing Director & Partner
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Veríme v to, že každý sa môže rozvíjať. Dofe učí mladých ľudí rozvoju cez prekonávania samého seba. Dlhodobo pracovať na dosiahnutí svojho cieľa čiastkovými krokmi je to, čo považujeme za dôležitý predpoklad úspechu v budúcnosti. Aj preto sme sa rozhodli do projektu zapojiť a ocenenie uznávať aj počas náborového procesu. Študenti po absolvovaní získajú výhodu praxe, ktorú bežne školy neposkytujú."

Martina Bauerová
HR Specialist Business Lease Slovensko
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Veľká a stabilná firma, akou je Západoslovenská energetika, potrebuje zamestnancov, ktorí chcú rozvíjať seba aj svoje okolie a chcú na sebe neustále pracovať. DofE môže byť vhodným indikátorom šikovných a aktívnych ľudí, ktorí majú chuť sa rozvíjať už popri škole a zvyšovať tak svoju šancu na dobrú a naplňujúcu prácu, napr. v ZSE. Každý absolvent programu DofE vkladá svoj čas, prostriedky a nemalé úsilie na dosiahnutie náročných cieľov a preto si zaslúži osobitné uznanie aj našej firmy, ktorá sa rozhodla zapojiť sa do uznávania ocenenia DofE."

Silvia Truchanová
Riaditeľka divízie pre ľudské zdroje
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

“V Nexterii veríme, že aktívni a vzdelaní mladí ľudia sú kľúčom k lepšiemu Slovensku. V našom 3-ročnom leadership programe, určenom primárne pre vysokoškolákov, majú šancu ďalej rásť študenti, ktorí robia veci navyše a chcú zlepšovať nielen seba, ale aj svoje okolie. Preto si veľmi ceníme absolventov s DofE ocenením a v našom programe aj v našich tímoch Nexteria Leadership Academy a Night of Chances majú dvere vždy otvorené."

Tomáš Hasala
CEO Nexteria
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Na LEAF Academy hľadáme študentov s aktívnym prístupom. Študentov, ktorí chcú hľadať nové príležitosti ako sa rozvíjať, učiť sa niečo nové, a prispieť tak aj k zlepšovaniu svojho okolia. Keďže to sú presne vlastnosti, ktoré DofE podporuje, veľmi radi absolventov DofE spoznávame a chceme s nimi ďalej pracovať."

Matej Sapák
Riaditeľ LEAF Academy a zlatý absolvent DofE
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

“Od účastníkov a absolventov programu Teach for Slovakia očakávame, že budú vždy pripravení vyhrnúť si rukávy, prevziať zodpovednosť za svoje okolie a tvrdou prácou zlepšovať životy seba aj iných. DofE túto cieľavedomosť a charakter vštepuje mladým od ich školských čias a preto veríme, že ako budúci kandidáti do zamestnania či už u nás alebo inde, budú mimoriadne cenným prínosom pre svojich budúcich kolegov.”

Ivan Pružinec
Výkonný riaditeľ Teach for Slovakia
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

„Karpatská nadácia sa stala partnerom DofE na východnom Slovensku, lebo úprimne verí v jeho potenciál. Absolventi DofE majú za sebou program osobného rozvoja, ktorý ich pripravil v tých najdôležitejších oblastiach pre ich budúci úspech v zamestnaní. Vždy, keď otvárame v nadácii nejakú pozíciu, hľadáme ľudí, ktorí sa neuspokojili len s klasickým vzdelaním, ale šli cestou komplexného rozvoja. Veľmi dôležitá je pre nás dobrovoľnícka skúsenosť a vždy uprednostňujeme pri výbere ľudí, ktorí majú snahu na sebe neustále pracovať a zdokonaľovať sa. Absolventi DofE budú mať u nás vždy dvere otvorené.“

Laura Dittel
Riaditeľka
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor
"United World Colleges robia vzdelávanie silou, ktorá spája ľudí, národy a kultúry pre mier a udržateľnú budúcnosť. Každá snaha zlepšiť musí však začínať u jednotlivca. DofE program podporuje vzdelávanie mladých ľudí vo formatívnom veku a rozvíja charakter, zmysel pre zodpovednosť a potenciál.
Absolventov DofE preto radi stretneme na krátkych kurzoch UWC kde budú mať možnosť zdieľať svoje skúsenosti s rovesníkmi z celého sveta."
Tomáš Vorobjov
Predseda UWC Slovakia National Committee
×
Získal/a si zlaté ocenenie DofE? Ponúkame ti tieto výhody:
Firma ťa hľadá
Firma rozumie DofE
Firma ti pomôže v kariére
Firma s tebou urobí pracovný pohovor

"Nadácia Pontis sa snaží prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoje okolie. S hrdosťou môžeme povedať, že ľudia, ktorí u nás pracujú, sú sami pozitívnym príkladom vzdelaných, aktívnych ľudí, ktorí sa snažia neustále posúvať vpred. Preto veríme, že so zručnosťami a hodnotami, ktoré nadobudnú absolventi programu DofE, výborne sadnú do našej pontisovej kultúry."

Martina Kolesárová
CEO Nadácie Pontis

K čomu sa firmy a organizácie zaviazali

"Sme presvedčení, že absolvovanie zlatej úrovne programu DofE je výhodou pre mladých a pripravuje ich na prácu.

Veríme, že DofE rozvíja cieľavedomosť, vytrvalosť, vnútornú motiváciu a schopnosť spolupráce. Tieto atribúty považujeme za nevyhnutné pre rozvoj slovenského biznisu.

Preto sme sa rozhodli zohľadniť zlaté ocenenie DofE pri našich výberových procesoch."

Ako to funguje?

pre študentov

1

počuješ o DofE prvýkrát?

Prihlás sa do programu DofE

2

si už v programe DofE?

Získaj zlaté ocenenie

3

si zlatý absolvent DofE?

Využi svoj úspech pri hľadaní práce

pre firmy

chcete aj vo svojej firme cieľavedomých, vytrvalých a motivovaných ľuďí?

pre školy

chcete aj na svojej škole poskytovať program DofE?

Skúsenosti absolventov

Vďaka DofE som si zlepšil manažérske zručnosti či schopnosť komplexne riešiť problémy. Naučil som sa a v praxi vyskúšal, ako rozdeľovať úlohy, fungovať v tíme organizovane, no hlavne ako míňať peniaze efektívne a s dôrazom na priority.

 

Ako gymnazista vytvoril úspešný prediktívny model analýzy úspešnosti podnikania. Dnes pokračuje na prestížnej zahraničnej vysokej škole.

Tobiaš Winczer, University College London

DofE ma motivovalo robiť veci, pri ktorých som predtým váhala či neodvážila som sa na ne prihlásiť. Napríklad reprezentovať celú katedru študentov a viesť skupinu ľudí v horských expedíciách. 

Určite každému mladému človeku odporúčam zapojiť sa, aby na sebe zapracoval a zároveň pomohol zlepšovať svoju komunitu. Účasť v DofE mi nesmierne pozitívne zmenila život.

 

Absolvovala DofE na vysokej škole vo Veľkej Británii. Dnes pracuje pre NASA ako šéfka simulovaných misií na Mars.

Michaela Musilová, astrobiologička a marsonautka, NASA

DofE v Anglicku odo mňa chcelo, aby som robil nejakú tú fyziku-informatiku, niečo pre iných ľudí a prežili expedíciu. S pár kamarátmi z mojej školy sme sa vybrali na týždeň do Škótska, pochodili sme si po prírode a zistili, aké super je behanie po lúke s dvadsať kilovým batohom keď na vás prší, a prší...a prší. Ale vydržali sme. Výsledkom toho, že sme vydržali a že sme robili aktivitu, ktorá pomáhala iným bolo, že sme dostali Cenu vojvodu z Edinburghu v Buckinghamskom paláci z rúk princa Philipa. 

Matej dosiahol zlatú úroveň DofE počas štúdia na strednej škole vo Veľkej Británii, dnes má titul z Harvardu.

Matej Sapák, riaditeľ strednej školy LEAF Academy